Chuyên mục: Tin tức

  • CÁC CÔNG VIỆC CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN THUẾ

    Kế toán thuế là một bộ phận không thể thiếu trong mọi loại hình của doanh nghiệp, tuy nhiên công việc của kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp không quá phức tạp vì gần như mọi việc đều phải làm theo quy định của Luật thuế. Vì vậy các bạn muốn làm tốt […]
    Read more
  • VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

    Một doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không được quyết định bởi nhiều nhân tố. Tuy nhiên sự phối hợp nhịp nhàng của các phòng ban trong công ty cũng là một yếu tố tiên quyết. Vai trò của phòng kế toán chắc hẳn là không ai có thể phủ nhận, bởi đây là […]
    Read more
0886055166
0886055166